Company Logo

Uwaga

 

logo-orange 

I N F O R M A C J A

O REALIZACJI PROJEKTU „ POZNAJEMY HISTORIĘ ZIEMI PYRZYCKIEJ” REALIZOWANEGO WSPÓLNIE Z FUNDACJĄ ORANGE.

W dniu 25 maja 2012 r. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach podpisało umowę z Fundacją Orange o przyznaniu darowizny na realizację projektu w ramach współpracy międzypokoleniowej – słuchaczy UTW i młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach. Projekt nosił nazwę „ Poznajemy historię Ziemi Pyrzyckiej”.

Założeniami projektu było:

1.propagowanie wśród młodzieży i ludzi starszych historii swojego miasta

2. współpraca międzypokoleniowa

3. aktywizacja młodzieży i ludzi „ jesieni życia”

Przytoczone wyżej cele wymagały określenia celów szczegółowych takich jak:

- podniesienie świadomości młodzieży i seniorów w kwestii korzyści płynących z integracji społeczności lokalnych

- kształtowanie postawy współdziałania

-rozwój osobowy uczestników, ich aktywności, poszerzenie horyzontów, rozbudzenie zainteresowań historycznych.

Realizacja projektu została zaplanowana na okres od maja 2012 r. do końca grudnia 2013 r. z uwzględnieniem następujących etapów działań:

-przeprowadzenie 9 wykładów z zakresu historii Ziemi Pyrzyckiej

-odbycie wycieczki – „ szlakiem zabytków Ziemi Pyrzyckiej”

-wykonanie prac plastycznych, hafciarskich i fotograficznych

-zorganizowanie wystawy tychże prac

-przeprowadzenie konkursu wiedzy wśród uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pyrzyckiego.

Na realizację tych zadań otrzymano darowiznę z Fundacji Orange w kwocie 6.000 zł.

Realizację projektu rozpoczęliśmy od zawarcie porozumienia z Zespołem Szkół Nr 1 w Pyrzycach. Koordynatorem projektu został Pan ROBERT SÓJKA nauczyciel historii, który bardzo aktywnie wraz z uczniami włączył się w przygotowywanie i przeprowadzanie wykładów, wycieczek i konkursu wiedzy. W realizację tego projektu również bardzo mocno zaangażował się znany historyk Pan profesor EDWARD RYMAR – za co bardzo serdecznie dziękujemy!

Wykłady (9) zgodnie z zaplanowaną tematyką odbyły się na bardzo wysokim poziomie. Członkinie sekcji rękodzieła artystycznego wyhaftowały serwetki wykonane haftem pyrzyckim i umieściły na nich logo naszego partnera – Fundacji ORANGE. Nasi malarze z sekcji plastycznej namalowali obrazy zabytków Pyrzyc i Ziemi Pyrzyckiej a sekcja fotograficzna zdjęcia. Prace te zostały zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w dniach od 4 do 30 listopada 2013 w Bibliotece Publicznej w Pyrzycach i udostępnione wszystkim mieszkańcom naszego miasta.

W ramach realizacji projektu odbyły się dwie wycieczki. Pierwsza „ szlakiem zabytków Ziemi Pyrzyckiej”, podczas której zwiedziliśmy ciekawe historycznie miejsca NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY. Wycieczka zakończyła się wspólnym posiłkiem na powietrzu (ludzi 50+ i młodzieży). Druga wycieczka odbyła się szlakiem Pyrzyce - Choszczno – Pełczyce - Barlinek, gdzie również Pan profesor Edward Rymar przekazał nam wiele ciekawostek dotyczących zabytków i historii tych miejscowości.

 

Zwieńczeniem realizacji projektu był konkurs wiedzy „ Poznajemy historię Ziemi Pyrzyckiej” dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pyrzyckiego. Konkurs odbył się w dniu 13 listopada w ZS Nr 1, a przygotowany i przeprowadzony został bardzo profesjonalnie przez nauczyciela tej szkoły Pana WALDEMARA PENDERA.

 

Z darowizny tej – w celu lepszego przygotowania i przeprowadzenia wykładów zakupiono sprzęt: laptop, rzutnik i ekran.

PODSUMOWANIE:

 

Projekt „ Poznajemy historię Ziemi Pyrzyckiej” został zakończony 4 grudnia 2013 r. Działania przyjęte w jego ramach zostały w całości zrealizowane. W ich konsekwencji beneficjenci Projektu:

- poznali historię naszego miasta

- nauczyli się w sposób pozytywny współpracować i komunikować w grupie mieszanej wiekowo

-wspólnie realizować założone cele

-rozumieć znaczenie historii w życiu człowieka

- wyrażać postawę szacunku dla historii i jej pozostałości

-dzięki różnorodności zaproponowanych i przeprowadzonych zajęć ich uczestnicy – zarówno seniorzy jak i młodzież otrzymali szansę poszerzenia wiedzy historycznej o swoim regionie, przełamania nudy i innego spojrzenia na historię.

Realizacja Projektu udowodniła także sprawność organizacyjną realizatorów – Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Pana Roberta Sójki koordynatora, Pana profesora Edwarda Rymara, młodzieży i Pana Waldemara Pendera. SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!

 

DZIĘKUJĘ FUNDACJI ORANGE za wsparcie finansowe, dzięki któremu ten Projekt mógł zostać zrealizowany.

Prezes UTW w Pyrzycach

Zenobia Walczak

 


 

Dnia 4 grudnia 2013 r. godz 11.00 w sali 282 Urzędu Miejskiego odbył się wykład zaplanowany przez prof. Edwarda Rymara, który przeprowadzili również Panowie Stefan Prasałek, Gerard Ćwikliński, Bogumił Andersz i Józef Kędziora, którzy rozbudowywali i odbudowywali nasze miasto. Był to ostatni wykład w ramach projektu "Poznajemy historię Ziemi Pyrzyckiej" - „Odbudowa i rozbudowa Pyrzyc w latach 1946-2010”.

 

 


 

Wystawa "Poznajemy zabytki Ziemi Pyrzyckiej" na której prezentowano prace plastyczne, fotograficzne i hafciarskie naszych słuchaczy. Można było ją obejrzeć w Oddziale Regionalnym Biblioteki przy ul. Zabytkowej.

 


 

  W dniu 20 XI 2013 r.odbył się wykład nt "Wybrane zagadnienia z życia kulturalnego Pyrzyc z przełomu XIX i XXw" w sali 282 Urzędu Miejskiego.


 

Konkurs powiatowy "Poznajemy historię Ziemi Pyrzyckiej"

w ZS Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach

W dniu 13.11.2013r w Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach odbył się konkurs pod hasłem „Poznajemy historię Ziemi Pyrzyckiej”. Był to efekt wspólnych działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach i Zespół Szkół Nr1 w ramach realizacji projektu współpracy międzypokoleniowej pt. „Poznajemy historię Ziemi Pyrzyckiej” pod patronatem FUNDACJI ORANGE. Konkurs skierowany był do uczniówze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu, a jego głównym celem było popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o powiecie pyrzyckim z zakresu historii i środowiska geograficznego. Konkurs uroczyście otworzył Pan Dyrektor Robert Sójka wraz z Panią Zenobią Walczak, która jest Prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach oraz Pan profesor Edward Rymar.

W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół gimnazjalnych z Bielic, Kozielic, Lipian i Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach. Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli również uczniowie z Liceum w Lipianach oraz ZS Nr1 w Pyrzycach i ZS Nr2 RCKU w Pyrzycach. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła Karolina Apostoluk z Gimnazjum w Bielicach, natomiast wśród starszych uczniów wygrała Agata Gucze z ZS Nr1 w Pyrzycach. Wręczenia nagród za czołowe miejsca wspólnie dokonali Pan Dyrektor Robert Sójka, Pani Prezes Zenobia Walczak, Pan Profesor Edward Rymar oraz Pan Wicestarosta Robert Betyna. Oprócz uczniów pamiątkowe dyplomy otrzymali również nauczyciela przygotowujący uczniów do konkursu: Pani Cyryla Ociepa z Bielic, Pani Beata Wojtalewicz z Kozielic, Pani Aneta Binkowska z Lipian, Pani Emilia Kejs z ZS Nr2 RCKU w Pyrzycach oraz Pan Waldemar Pender z ZSnr1 w Pyrzycach, któremu podziękowano również za przygotowanie konkursu.

Zaproszeni goście wyrazili zadowolenie z propagowania wśród młodzieży postawy patriotycznej oraz miłości do swojej małej Ojczyzny. Wyrażono również chęć kontynuowania podobnych konkursów w następnych latach.

Wyniki końcowe (czołowe miejsca):

Gimnazja:

  1. Apostoluk Karolina (Gimnazjum Bielice)

  2. Makaś Natalia (Gimnazjum Bielice)

  3. Wronkowska Daria (Gimnazjum Bielice)

  4. 4-5. ex aequo

Cieslak Aleksandra (Gimnazjum Kozielice) i Kaniewski Mateusz (Gimnazjum Lipiany)

Szkoły ponadgimnazjalne:

  1. Gucze Agata (ZS Nr1 w Pyrzycach)

  2. Marek Joanna (ZS Nr2 RCKU w Pyrzycach)

  3. Iwasiuk Kinga (ZS Nr2 RCKU w Pyrzycach)

4-. ex aequo

Jaskółowska Klaudia (ZS Nr1 w Pyrzycach) i Szondlermajer Bartosz (ZS LO Lipiany)


 

 Dnia 23 października 2013 r. odbył się  wykład prof. Edwarda Rymara

w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Fundacji Orange 

„Poznajemy historię Ziemi Pyrzyckiej” na temat „Pyrzyce na przestrzeni wieków-architektura zabudowa i gospodarka”. Oprawę mutlimedialną przygotowała młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach pod opieką Pana mgr Roberta Sójki - dyrektora szkoły i nauczyciela historii.

 

 


 

       Dnia 05 czerwcza 2013 r. odbyła się wycieczka krajoznawcza w ramach projektu współpracy międzypokoleniowej realizowanego w partnerstwie z FUNDACJĄ ORNGE „Poznajemy historię Ziemi Pyrzyckiej. Ruszyliśmy szlakiem Św. Ottona i zwiedziliśmy Mechowo, gdzie w Kosciele znajduje się  chrzcielnica, w której ochrzczono pierwszych chrześcijan ma Ziemi Pyrzyckiej. Następnie zobaczyliśmy Letnin, w Brzesku - Sanktuarium i Jordan, Przelewice - zabytkowy dwór - Pałac, zabudowę folwarku i oranżerię. W Jesionowie - kościół p.w. Św. Floriana pochodzący  z XIII w. i kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla wybudowany w latach 1932 - 1934.

 

 


 

 Dnia 15 maja 2013 r. odbył się  wykład prof. Edwarda Rymara

w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Fundacji Orange 

„Poznajemy historię Ziemi Pyrzyckiej” na temat „Prasa lokalna”.

 

  


 

W dniu 25 kwietnia br odbył się czwarty wykład z projektu współpracy międzypokoleniowej „Poznajemy historię Ziemi Pyrzyckiej”.

Wykład przeprowadził profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

pan Edward Rymar na temat „Polscy robotnicy zarobkowi (XIX w.)

i przymusowi (XX w.) na Ziemi Pyrzyckiej" 

oprawę multimedialną przygotowała i przedstawiła młodzież Zespołu Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach

pod opieką nauczyciela historii mgr Roberta  Sójki. 

 

 

  


 

W dniu 10 kwietnia 2013 r.  w Sali Lustrzanej Pyrzyckiego Domu Kultury

odbył się wykład Pana prof. Edwarda Rymara i Pana Roberta Sójki 

na temat "Kult Św Ottona w Pyrzycach".

 

 


  

Dnia 20 lutego 2013 r. o godz1230

w s. 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach odbył się wykład

Pani Genowefy Karaźniewicz i Pana Roberta Sójki

pt „Rozwój oświaty na terenie Pyrzyc”

w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Fundacji Orange

„Poznajemy historię Ziemi Pyrzyckiej”.

 

 


 

 W maju 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Pyrzycach a Zespołem Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach na realizację projektu współpracy międzypokoleniowej pt. „Poznajemy zabytki Ziemi Pyrzyckiej”.
Po wystąpieniu do FUNDACJI ORANGE o dotację w sierpniu br. otrzymaliśmy 6000 zł na realizację tego projektu . Projekt obejmuje 8 - 9 wykładów, które będą przygotowywane przez słuchaczy UTW i młodzież ZS Nr 1. Młodzież zajmuje się przygotowaniem strony graficznej - prezentacje multimedialne.
Pozostałe działania w ramach projektu to konkurs plastyczny oraz konkurs wiedzy o Ziemi Pyrzyckiej i jej historii dla młodzieży w Zespole Szkół Nr 1 w Pyrzycach, a także wystawa zdjęć, obrazów i haftów w Pyrzyckim Domu Kultury zorganizowana przez UTW. Posumowaniem projektu będzie wycieczka krajoznawcza związana z tematem projektu dla słuchaczy UTW i grupy młodzieży z ZS Nr 1.
Dnia 12.12.2012 r. wykładem poprowadzonym przez mgr Roberta Sójkę p.t. „Dzieje pieniądza pyrzyckiego” oraz uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach, Oskara Pajora i Dawida Sudoła, rozpoczęliśmy realizację projektu.

 

 

 

Nasze dane

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 853-147-46-28

REGON: 320212674
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.